Czy mamy możliwość zakończenia pracy bez wypowiedzenia? Jak najbardziej. Zobaczmy w jakich przypadkach to możliwe?

Wydaje się, iż zawsze jak rezygnujemy z pracy, to otrzymujemy wypowiedzenie, a nie jest to tak pewne. Istnieją bowiem możliwości, by otrzymać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Powinniśmy przedłożyć oświadczenie w formie pisemnej, w jakim jedna ze stron chce natychmiastowe rozwiązanie umowy. Musi wtedy wskazać przyczyny jej rozwiązania.

Mamy tak naprawdę kilka metod, ażeby rozwiązać umowę o pracę, a jednym ze sposobów jest rzeczywiście rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Czy taka tematyka przyciągnęła Twoją uwagę? Jeżeli tak, to dodatkowo zobacz ofertę apartamenty, która odnosi się do omawianej sprawy, więc zapewne też Cię zainteresuje!

Nie jest to to zbyt często spotykany sposób ukończenia pracy, więc można go stosować wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Tak rozwiązać umowę jest w stanie pracodawca, lecz także pracownik. Oświadczenie o rozwiązaniu tego rodzaju umowy powinno mieć formę pisemną, musi się w niej znaleźć wyrażenie woli niezwłocznego ustania stosunku pracy jak i wskazanie przyczyny, czemu planujemy to zrobić.

czas - wizerunek

Autor: Chris
Źródło: http://www.flickr.com

Niezwykle istotne jest również, aby tego rodzaju oświadczenie pracodawcy posiadało pouczenie o przysługujących pracownikowi prawnych środkach. To informacja o tym, że pracownik ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie do zatrudnienia w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia o końcu pracy. Tak określa to prawo pracy i trzeba się do tego dostosować. Przepisy określają, iż pracodawca może w ten sposób rozwiązać umowę, jeżeli wina pracownika będzie ewidentna. Może to być np. ciężkie naruszenie przez pracownika elementarnych pracowniczych obowiązków.

Takie rozwiązanie umowy o pracę nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od zyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach, które potwierdzają rozwiązaniem umowy. Dlatego tak jest, gdyż najbardziej istotne są wiadomości, jakie będą to uzasadniać.

Jeżeli interesuje Cię takie zagadnienie, kliknij ten link i zdobądź więcej info. Warto poznać prezentowany w tym miejscu temat dokładniej!

Nie tylko jednakże pracodawca, gdyż i pracownik jest w stanie tym sposobem rozwiązać umowę. Tak się stanie, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Jednocześnie pracodawca nie troszczy o ty, by przenieść go w określonym terminie w zaaprobowane przez lekarza miejsce. Taki pracownik może także w ten sposób skończyć pracę, jak pracodawca będzie dopuszczał się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego.