Czy mamy możliwość zakończenia pracy bez wypowiedzenia? Jak najbardziej. Zobaczmy w jakich przypadkach to możliwe?

Wydaje się, iż zawsze jak rezygnujemy z pracy, to otrzymujemy wypowiedzenie, a nie jest to tak pewne. Istnieją bowiem możliwości, by otrzymać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Powinniśmy przedłożyć oświadczenie w formie pisemnej, w jakim jedna ze stron chce natychmiastowe rozwiązanie umowy. Musi wtedy wskazać przyczyny jej rozwiązania.

Mamy tak naprawdę kilka metod, ażeby rozwiązać umowę o pracę, a jednym ze sposobów jest rzeczywiście rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie jest to to zbyt często spotykany sposób ukończenia pracy, więc można go stosować wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Tak rozwiązać umowę jest w stanie pracodawca, lecz także pracownik (ciąg dalszy tego materiału> kliknij i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy). Oświadczenie o rozwiązaniu tego rodzaju umowy powinno mieć formę pisemną, musi się w niej znaleźć wyrażenie woli niezwłocznego ustania stosunku pracy jak i wskazanie przyczyny, czemu planujemy to zrobić.

czas - wizerunek
Autor: Chris
Źródło: http://www.flickr.com

Niezwykle istotne jest również, aby tego rodzaju oświadczenie pracodawcy posiadało pouczenie o przysługujących pracownikowi prawnych środkach. To informacja o tym, że pracownik ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie do zatrudnienia w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia o końcu pracy. Tak określa to prawo pracy i trzeba się do tego dostosować. Przepisy określają, iż pracodawca może w ten sposób rozwiązać umowę, jeżeli wina pracownika będzie ewidentna. Może to być np. ciężkie naruszenie przez pracownika elementarnych pracowniczych obowiązków.

Takie rozwiązanie umowy o pracę nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od zyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach, które potwierdzają rozwiązaniem umowy. Dlatego tak jest, gdyż najbardziej istotne są wiadomości, jakie będą to uzasadniać. Nie tylko jednakże pracodawca, gdyż i pracownik jest w stanie tym sposobem rozwiązać umowę. Tak się stanie, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Jednocześnie pracodawca nie troszczy o ty, by przenieść go w określonym terminie w zaaprobowane przez lekarza miejsce. Taki pracownik może także w ten sposób skończyć pracę, jak pracodawca będzie dopuszczał się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego.