Czym jest grafologia?

Grafologia inaczej nazywana jest psychologiczną analizą pisma, która ustala, czy dany zapis został napisany przez domniemaną osobę. Polega ona szczególnie na pismoznawczej ekspertyzie, która – najczęściej można ją spotkać w kryminalistyce, a także grafologia stosowana jest między innymi podczas dochodzeń w sprawie autentyczności ważnych, często dokumentów historycznych, jak również i chociażby testamentów, które poddawane są analizie, aby mieć gwarancję, iż napisane zostały przez właściwe osoby. Do ekspertyz można zaliczyć też badanie rysunków.

Grafolog (dowiedz się więcej), ponieważ dokładnie tak nazywa się doświadczona osoba, które sprawdza, opiera się na tak zwanej metodzie graficzno-porównawczej.

Czy czujesz chęć przeczytać kolejne teksty? Zatem namawiamy do kliknięcia w link – tam oczekuje na Ciebie moja strona (http://technicast.pl/).

Choć z grafologią bardzo często spotkać się można w filmach oraz telewizji, zwykle podczas śledztw policyjnych, aczkolwiek w rzeczywistości grafolodzy służą pomocą każdej osobie, która zgłosi się do nich, bez konieczności występowania wątku kryminalnego. Grafologia może działać na dwóch płaszczyznach – wcześniej wspomnianej kryminalistyce oraz psychologii. W ostatniej tejże kategorii w szczególności bada się ekspresję i wyraz pisma. Wszyscy grafolodzy podczas analizy sprawdzają między innymi nacisk pisma, wielkość liter, pochylenie oraz odległość między choćby słowami albo wersami. Wszystko to następnie zostaje porównane do próbki innych osób. W niektórych przypadkach grafologię określa się jako pseudonaukę, lecz bezstronni grafolodzy potrafią bez większych problemów postawić diagnozę swych badań, które z pewnością będą autentyczne. Co więcej – grafologię studiować można w polskich i zagranicznych uczelniach. Analiza pisma (czytaj więcej) jest oparta na różnorodnych czynnikach, które muszą przede wszystkim potwierdzić albo wykluczyć autentyczność tekstu.

Warto wiedzieć, iż analiza pisma opiera się też m.in. na badaniach rodzajów tuszu, bądź atramentu, a także – papieru, na którym dany tekst był napisany.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na prezentowany temat, to odnajdziesz je na pewno po przejściu na witrynę (komornikolesno.pl/licytacje-komornicze/) – w tamtym miejscu są one bardzo ciekawe.

Bardzo często grafolodzy analizują autentyczność listów samobójczych, by wykluczyć udział osób trzecich, jednak prywatni ludzie także zgłosić się mogą po pomoc w pewnych sytuacjach do grafologów, którzy to po krótkiej chwili zbadają dostarczone zlecenia.