Wsparcie państwa w rozwoju nowoczesnej gospodarki

Nowoczesny świat kładzie znaczny nacisk na rozwój najnowocześniejszych technologii. Większość ekonomistów twierdzi, że by w skali kraju gospodarka nieźle funkcjonowała, należy największą uwagę zwrócić na rozwój nauki, gdyż to odkrywcze badania oraz wiedza w dzisiejszym świecie przesądzają o konkurencyjności gospodarki bardziej aniżeli tematyka mająca bezpośredni wpływ na gospodarkę, jak dla przykładu kursy walut.
Read more