Fałszowanie pism jest dziś ogromną plagą, nie bądź następną ofiarą fałszerzy

Byłeś lub byłaś kiedyś ofiarą hochsztaplerów, którzy wręczyli Ci fałszywy dokument? Niestety, lecz byłeś lub byłaś ofiarą jednego z najstarszych wykroczeń w dziejach ludzkości. Fałszowanie dokumentów jest aktualnie tak powszechne, iż nawet bada się pod kątem możliwości sfałszowania ostatnią wolę osoby która popełniła samobójstwo. Wspomniany przykład jest dosyć nieprzyjemny, lecz ukazuje pośrednio jak poważną pracę wykonuje grafolog. Z tego powodu przyjrzymy się uważnie pracy, którą wykonują grafolodzy.

ekspertyza grafologiczna

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeczą najważniejszą dla grafologa jest właściwie zebranie próbki pisma do badań. Owy etap pracy ma fundamentalne znaczenie dla kolejnych badań, gdyż błędy popełnione przy pobraniu będą się „nawarstwiać” w trakcie przeprowadzania dalszej ekspertyzy i ostatecznie dostaniemy niemiarodajne rezultaty. Najbardziej miarodajne wyniki grafolog otrzyma jeśli do dyspozycji ma oryginalny dokument, ale nie zawsze istnieje takowa dogodność. Jeżeli zainteresowany dysponuje jedynie skanem oryginału, lub – poznaj szczegóły – co gorsza zdjęciem, treść dokumentu należy wtedy przepisać. Grafolog musi wiedzieć jakiego rodzaju papieru albo innego materiału użyto, jakim przyrządem pisano i w jakich warunkach, rzecz jasna praktycznie nigdy nie znamy wszystkich trzech, ale posiadający doświadczenie grafolog i tak sobie da radę. Ważne jest także czy badany dokument posiada autograf. Ważne są również dodatkowe informacje o autorze pisma: płeć, wiek, przebyte choroby. Po prawidłowym pobraniu próbki idziemy do II-go etapu – analizy, najpierw intuicyjnie grafolog stara się odtworzyć w wyobraźni autora oraz warunki w których pisał. Zwracamy uwagę na barwę papieru, rozmiary liter, odstępy pomiędzy słowami, rozmieszczenie pisma na stronie – to wszystko dostarcza dużo informacji na temat twórcy tekstu. Można na przykład określić w jakim humorze był twórca. Fundamentalne znaczenie posiada to, jakim rodzajem pisma posługuje się autor pisma. Sprawdza się czy są to arkady, girlandy lub (poszerzone informacje pod linkiem) mieszany typ. Oznacza się tym samym typ osobowości. Szukamy wszelkich „udziwnień” to jest personalnych nawyków w pisowni, które są specyficzne i mogą pomóc przy identyfikacji twórcy. Sprawdzamy również nacisk narzędzia na papier. Analizujemy również zależności pomiędzy treścią a podpisem. Wynikiem analizy jest ekspertyza grafologiczna, która jeśli grafolog dysponował wystarczającą ilością przesłanek stwierdza twórcę pisma albo oryginalność dokumentu. Jeżeli potrzebny Ci grafolog cennik usług może odrobinę Cię zszokować, z tego powodu że całościowa analiza, jaka daje praktycznie 100 procentową pewność kosztuje około 800 złotych.

Fałszowanie pism jest powszechnym sposobem już od momentu kiedy wymyślono pierwsze sposoby pisania, natomiast obecnie jest to tak proste, iż jeśli nie było nas przy pisaniu treści dokumentu lepiej jest sprawdzić jego oryginalność.